ปี 2563 เป็นต้นไป รัฐเก็บภาษีที่ดินว่างเปล่า ที่ดินรกร้างไม่ได้ทำประโยชน์"

การจัดเก็บภาษีที่ดินฯ จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำของคนที่มีการถือครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจำนวนมาก ที่ไม่เคยเสียภาษีหรือเสียภาษีอัตราต่ำ จะต้องเข้าสู่ระบบเสียภาษีให้ถูกต้อง ขณะที่ชาวบ้านทั่วไปแทบไม่ได้รับผลกระทบเลย ที่ดินรกร้างว่างเปล่า ที่มูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท จะเสียภาษีในอัตรา 0.3% หรือล้านละ 3,000 บาท และเสียภาษีเพิ่ม 0.3% ทุก 3 ปี โดยมีอัตราภาษีรวมไม่เกิน 3% ซึ่งเพดานภาษีจะอยู่ที่ล้านละ 30,000 บาท.
ถ้าไม่อยากเสียภาษีจำนวนมาก เรามีวิธีมาแนะนำ...
เราต้องเคลียร์พื้นที่ ถางป่า กำจัดวัชพืช ฝั่งกลบหรือนำไปทิ้ง ไม่ให้พื้นที่รกร้าง แล้วจัดการทำเป็นแปลงเกษตร ซึ่งจะเสียภาษีน้อยลงมากๆ จากอัตรา 0.3% จะเหลือเพียง 0.03% เท่านั้น (มูลค่าไม่เกิน 50 ลบ.)
สนใจเคลียริ่งพื้นที่ ตัดต้นไม้ ถางหญ้า ปรับหน้าดิน พร้อมขนเศษวัชพืชไปทิ้งหรือฝั่งกลบ โทรหาเราด่วนเลย .

ปรึกษาฟรี โทรด่วนเลย.

รับเคลียร์พื้นที่ เคลียริ่งพื้นที่ รับเหมาเคลียริ่งพื้นที่รกร้าง รับเคลียริ่งป่า ราคาถูก